Teljes körű védelem a sérülésekkel szemben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

Jelen weboldalt a Continental Hungaria Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően megadandó adatokat a weboldal alján elérhető impresszum tartalmazza.

A weboldal használata, termékfelelősség

A Continental Hungaria Kft. a weboldalaival kapcsolatos minden felelősségét kizárja. Így a Continental Hungaria Kft. nem vállal felelősséget többek között az Önt a weboldalak hozzáférésével vagy használatával összefüggésben – különösen az Ön számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban – ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy következményi kárért, függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. A weboldalak használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás ingyenessége a fenti felelősségkorlátozással arányos előny biztosítására vonatkozó követelményt kielégíti, és azt kifejezetten elfogadja.

A Continental Hungaria Kft.-t a termékeivel és szolgáltatásaival összefüggésben terhelő kötelezettségek fennállására és teljesítésére, illetve a Continental Hungaria Kft.-t e tekintetben terhelő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket az ilyen termékek és szolgáltatások tekintetében, a Continental Hungaria Kft. jelenleg hatályos és az adott esetben alkalmazandó általános szerződési feltételei alapján megkötött szerződések tartalmazzák.

A jelen weboldal használata a felhasználási feltételek elfogadásának minősül, és a weboldal csak az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban használhatóak. A jelen szerződés használata során létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

Adatkezelés

A weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében az adatkezelő a Continental Hungaria Kft. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása – melyet a felhasználók vagy a weboldalak használatának megkezdésével, vagy egyéb információ megadásakor más formában adnak meg – vagy jogszabályi rendelkezés, ideértve nem kizárólagosan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-át.

A Continental Hungaria Kft. kizárólag olyan felhasználók személyes adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. Az adatkezeléshez hozzájárult felhasználók személyes adatait – a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban – a Continental Hungaria Kft. csak az információkérések feldolgozásához vagy egyébként kizárólag olyan célokra használja, amelyek tekintetében az érintettek az adatkezeléshez hozzájárultak. Az adatkezelés időtartama az adott felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolat idejével egyezik meg. A Continental Hungaria Kft. a felhasználóiról kezelt adatokat – függetlenül attól, hogy azok személyes adatnak minősülnek-e vagy sem – soha nem adja át harmadik személyek részére önálló és saját jogú adatkezelés céljából. A Continental Hungaria Kft. által kezelt adatokat csak a Continental Hungaria Kft. munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaló alvállalkozói ismerhetik meg. A Continental Hungaria Kft. bármikor készséggel rendelkezésre bocsátja az ilyen alvállalkozók listáját, valamint a Continental Hungaria Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók listáját.

Cookies

Amikor weboldalunkra látogat, számítógépén az információk cookie-k formájában tárolódnak. Minden cookie-t kizárólag az optimális megjelenítés céljából használunk. Azonban lehetősége van arra, hogy a beállításokban ezen cookie-k elfogadását letiltsa. Ez esetben azonban kérjük vegye tudomásul, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie személyes adatai kezeléséről. Ön szintén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ezekben az ügyekben keresse a Continental Hungaria Kft.-t a hungaria.safe@conti.de e-mail címen. Amennyiben Önnek a weboldalon az egyes oldalakhoz vagy fájlokhoz való hozzáférés során adatokat kell megadnia magáról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy nyílt hálózaton, az Interneten és nem biztonságos formában történik, ezért az ilyen adatokhoz jogosulatlan harmadik személyek is hozzáférhetnek és módosíthatják ezeket.

Más weboldalakra mutató linkek

A más harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk. Az ilyen weboldalak függetlenek a Continental Hungaria Kft.-től és azok felett a Continental Hungaria Kft. semmilyen befolyással nem rendelkezik. A Continental Hungaria Kft. ezért semmilyen felelősséget nem vállal a Continental Hungaria Kft. weboldalairól linkek által elérhető harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmáért vagy használatáért, sem az ilyen weboldalaknak az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséért.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalon feltüntetett védjegyek és logok ("védjegyek") a Continental Hungaria Kft. vagy anyavállalatai tulajdonát képezik. A jelen weboldalon elérhető információk nem értelmezhetőek akként, hogy a védjegyek tekintetében bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Continental Hungaria Kft. írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek jogosulatlan használata szigorúan tilos. A Continental Hungaria Kft. fenntartja valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát, és minden esetben fellép azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © 2014 Continental Hungaria Kft. A jelen weboldalon elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció, videó, zene, hang és egyéb anyag a Continental AG, valamint a Continental Hungaria Kft. szerzői jog által védett művei. A Continental Hungaria Kft.-t illeti meg a szerzői jog a jelen weboldalon található művek elrendezése és kiválasztása tekintetében is. Ezek a művek nem sokszorosíthatóak kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából, továbbá nem módosíthatóak vagy használhatóak fel más weboldalakon.